500 років реформації

500 років тому Європа пережила великі перетворення, які ввійшли до історії під назвою «Реформація». Щоб зрозуміти її суть, потрібно збагнути причини, які призвели до неї.

Перш за все — неналежний духовний і моральний стан офіційної церкви. Коли найважливіші євангельські принципи були відкинуті, а чільне місце посіли людські передання, рішення Соборів і накази Римських пап. На цьому ґрунті й виросли такі перекоси як індульгенції, заборона читання Біблії мирянами тощо.

Другим був матеріальний фактор: одні купалися в розкоші, а інші зубожіли, не маючи жодної можливості щось змінити. По всій Європі, поряд з високими величними соборами і монастирями, князівськими замками, тулилися вбогі хатини простого, неграмотного, важко працюючого люду.

Ось саме в такий час в різних куточках Європи у 15-му столітті стали загоратися вогники євангельського пробудження. А на початку 16-го охопили майже весь Старий Світ.
Хоча Реформація була недосконалою й мала безліч недоліків, однак стала основою підйому сучасних європейських держав, тих, на які нині рівняється весь світ.

Для того, щоб реформи стали успішними, необхідна підтримка всіх верств населення. Тоді — 500 років тому — в Німеччині ідея Реформації охопила духовенство, селянство, ремісників і навіть князів.

Схожі процеси проходили в 19 ст. у Російській імперії. Євангельський рух охопив на півночі верхівку суспільства, на Кавказі — середній клас, на півдні України — бідноту. Але, на жаль, був жорстоко придушений під керівництвом обер-прокурора Найсвятішого Синоду К. П. Побєдоносцева. А невдовзі спалахнула революція 1917-го року, наслідки якої відчуваємо й досі.

Отже, щоб зміни були успішними в сучасній Україні, потрібно, щоб євангельські ідеї торкнулися президента, парламенту, уряду країни, духовенства, й всього іншого населення.

Та незалежно від того, будуть великі реформи чи ні, кожній людині потрібна своя особиста життєва «переміна», яка перетворить життя на краще, а головне, вирішить найважливішу проблему людини — де буде безсмертна душа у вічності!

Ось саме цьому й присвячений цей номер газети.